Ceza Davaları

Müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Ağır Ceza Davaları
  • Asliye Ceza Davaları
  • Sulh Ceza Davaları
  • Ceza Davaları
  • Kovuşturma İşlemleri
  • Soruşturma
  • Suç duyurusunda bulunma
  • Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi
  • Çocuk Ceza Davaları