Borçlarını ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı, devlet yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve ….
İcra Davaları

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde….
Boşanma Davaları

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve suç olarak düzenlenen fiillere karşılık olarak, bu fiillerin karşılığı olarak Ceza Kanunu’na göre fiili işleyen/lere uygulanması…..
Ceza Davaları

Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan ‘bilişim suçları’ …..
Bilişim Suçları

 

MERSİN BAROSU ÖNERİLEN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Ücret Tarifesi

Uzmanlık Alanları

Boşanma Davaları 100%
İcra Davaları 100%
Ceza Davaları 100%
Uyuşmazlıklar 100%
TazminatDavaları 100%
Bilişim Davaları 100%